Mijn voorschriften

Mijn voorschriften

Mobiele app: uw voorschriften en uw medicatieschema altijd binnen handbereik

Met de mobiele app kan u via een beveiligde toegang (via itsme):

 • Uw voorschriften raadplegen, beheren, reserveren en afhalen.
 • Uw medicatielijst en -schema raadplegen

Mijn Geneesmiddelen is beschikbaar voor iOS en Android:

 

                                              

Mijn Geneesmiddelen is ook beschikbaar via de webbrowser van uw computer.

Voorschriften raadplegen, beheren, reserveren en afhalen

Bij de apotheek hoeft u enkel het voorschrift in de app te tonen, zo kan de apotheker de barcode scannen en eenvoudig en snel het geneesmiddel afleveren. U kan ook nog geneesmiddelen afhalen met de eID, of op papier via een bewijs van voorschrift met barcode (als u dat expliciet vraagt aan uw zorgverlener)

In de app kan u voorschriften beheren van:

 • uzelf
 • mensen voor wie u een zorgmandaat heeft

Omwille van de geldende wetgeving over databescherming, kan u de voorschriften van uw kinderen niet zien in de applicatie.

Uw bezoek aan de apotheek voorbereiden

Naast afhalen van uw geneesmiddelen kan u uw bezoek aan de apotheek makkelijk voorbereiden met de mobiele applicatie “Mijn Geneesmiddelen” dankzij deze 3 functies:

 • Lijsten maken: U kan uit al de beschikbare voorschriften een aparte lijst maken als voorbereiding op het bezoek aan de apotheek. Dat is handig voor mensen met veel voorschriften, die ze niet noodzakelijk tegelijk willen afhalen.
 • Uw geneesmiddelen reserveren: Via de app kunnen gebruikers makkelijk geneesmiddelen reserveren bij hun apotheek naar keuze.
 • Bepalen welke voorschriften zichtbaar zijn: Standaard ziet de apotheker al uw openstaande voorschriften wanneer die uw eID inleest. In de app kan u voor elk voorschrift kiezen of het zichtbaar is voor alle apotheken of niet. Onzichtbare voorschriften, kan u nog steeds afhalen met de barcode op het papieren of digitale bewijs van voorschrift staat. Zo houdt u de controle over uw persoonlijke gegevens.

Uw medicatieschema raadplegen: visualisatie van de huidige situatie

Wanneer uw arts voor u een medicatieschema heeft aangemaakt, dan kan u het raadplegen in de mobiele applicatie “Mijn Geneesmiddelen”. In de applicatie kan u een lijst van uw huidige medicatie raadplegen, dag per dag en week per week bekijken welke medicatie u wanneer moet innemen.

Momenteel kan u via de mobiele applicatie nog niet het medicatieschema raadplegen van mensen waarvoor u een zorgmandaat heeft.

Via Mijngezondheid.be: een overzicht van uw voorschriften en medicatieschema

U kan ook uw geneesmiddelenvoorschriften en mediatieschema raadplegen via “Mijn geneesmiddelen” mijngezondheid.be (in de tegel “Mijn geneesmiddelen”). Hier vindt u functies terug uit de die u ook kan gebruiken in de mobiele applicatie, en nog meer:

Voorschriften raadplegen, beheren en reserveren

U kan voorschriften raadplegen, beheren en reserveren van:

 • Uzelf
 • Personen waarvoor u een zorgmandaat heeft
 • Uw minderjarige kinderen

Volgende functionaliteiten zijn beschikbaar via mijngezondheid.be

 • Uw geneesmiddelen reserveren: via de mijngezondheid.be kan u makkelijk uw geneesmiddelen reserveren bij een apotheek naar keuze.
 • Bepalen welke voorschriften zichtbaar zijn: Standaard ziet de apotheker al uw openstaande voorschriften wanneer die uw eID inleest. Via mijngezondheid.be kan u voor elk voorschrift kiezen of het zichtbaar is voor apotheken of niet via uw eID. U kan nog steeds onzichtbare voorschriften afhalen met de barcode op het papieren of digitale bewijs (op je smartphone) van voorschrift staat. Zo houdt u de controle over uw persoonlijke gegevens.
 • Uw medicatieschema raadplegen: Wanneer uw arts voor u een medicatieschema heeft aangemaakt, dan kan u het raadplegen in de mobiele applicatie “Mijn Geneesmiddelen”. In de applicatie kan u een lijst van uw huidige medicatie raadplegen, dag per dag en week per week bekijken welke medicatie u wanneer dient in te nemen.
 • Dagboeknotities maken: u kan via mijngezondheid.be opmerkingen delen in verband met de geneesmiddelen die u neemt. Uw voorschrijver (huisarts, art-specialist…) en apotheker kunnen deze notities zien. Zo kunnen zij uw behandeling beter opvolgen en hoeft u de opmerkingen niet te onthouden tot uw volgende afspraak.

Opgelet: U kan via mijngeneesmiddelen.be geen lijsten maken om uw apothekersbezoek voor te bereiden. Deze functie is alleen beschikbaar in de mobiele applicatie.