Geen sneltesten

Geen sneltesten

Voor het afnemen van snelle antigeentesten met diepe staalname in de neus dient de apotheker een doortoe voorziene opleiding te hebben gevolgd.

De apotheek dient hiervoor een specifiek lokaal te voorzien en zowel de cliënt als de staalnemer dienen strikte regels in acht te nemen.

Door een gebrek aan extra personeel kan onze apotheek deze dienst helaas niet aanbieden.

U kan hiervoor, mits afspraak, terecht bij college Appelen in Vechmaal. Afspraak kan via tel. 012/67.20.76

Tijdens de wachtdienst kan u zich wenden tot de website www.apotheek.be om te zien welke apotheek de test kan afnemen.